TTL Thonglor
     Translation & Visa

 
      

 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติทองหล่อ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า                                                                                                              Tel : 02-153-2630
(TTL Thonglor Translation & Visa)                                                                                                                                        Fax : 02-153-2630
Tax ID No. 2-7820-9872-5                                                                                                                                                  Hot line : 087-936-0355 ,089-936-0720
ปรึกษา วีซ่า (เข้าชม 1254 ครั้ง)

บริการทำวีซ่า
รับแปลเอกสารขอวีซ่า
มีตราประทับรับรองการแปล เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่า และพาสปอร์ต

รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองการแปล เพื่อนำไปใช้ขอ VISA
โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการแปล

● วีซ่าทำงาน
● วีซ่าชั่วคราว
● วีซ่าท่องเที่ยว
● วีซ่าธุรกิจ
● วีซ่านักเรียน
● วีซ่าครอบครัว
● วีซ่าคู่
หมั้น
● วีซ่าแต่งงาน

บริการยื่นวีซ่าทำงานในประเทศ Work Permit กรุณาสอบถามรายละเอียดบริการจัดส่งเอกสารให้ฟรี หรือบริการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ EMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
มีตราประทับรับรองคำแปล ( Certified correct translation )
ราคาอาจมีการยืดหยุ่นได้ แล้วแต่ลักษณะเนื้อหาของงาน

ยินดีให้คำปรึกษา และบริการค่ะ : ติดต่อ TTL

 


 


 October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31