TTL Thonglor
     Translation & Visa

 
      

 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติทองหล่อ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า                                                                                                              Tel : 02-153-2630
(TTL Thonglor Translation & Visa)                                                                                                                                        Fax : 02-153-2630
Tax ID No. 2-7820-9872-5                                                                                                                                                  Hot line : 087-936-0355 ,089-936-0720

วีซ่าชั่วคราว

วีซ่าชั่วคราว
อ้างอิง อ่าน 409 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

pattarasiri

วีซ่าชั่วคราว หรือที่เรียกกันว่า วีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นสิ่งที่พลเมืองของประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่าทุกคนต้องมีก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ ชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือการศึกษา

วีซ่าชั่วคราวแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ชั่วคราวจะสามารถประกอบกิจกรรมในสหรัฐฯ ตามวีซ่าแต่ละชนิด ท่านสามารถใช้แถบข้อมูลด้านขวามือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทวีซ่า กระบวนการสมัครวีซ่า ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

หากท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง ท่านควรสมัครวีซ่าชั่วคราวที่สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวร วีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม และวีซ่าคู่หมั้น โปรดคลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับผู้สมัครวีซ่า ชนิด B-1 Domestic Employee, A-3, G-5, H, J, และ NATO-7 โปรดคลิกที่นี่ (PDF 270KB)

ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติการได้รับวีซ่าของ ผู้ช่วยส่วนตัว ผู้ช่วยทำงานบ้านของบุคคลากรสถานทูตฯ และองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท A3 หรือ G5 โปรดคลิกที่นี่ (PDF 1.7MB)

โปรดทราบว่า วีซ่ามิได้เป็นหลักประกันการเข้าสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายสหรัฐฯ วีซ่าเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับการอนุมัติวีซ่าสามารถนำไปยื่นขอเข้าสหรัฐฯ แต่มิได้เป็นหลักประกันการเข้าสหรัฐฯ ผู้ถือวีซ่าจะได้รับการตรวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าสหรัฐฯ

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html
pattarasiri thonglor14@gmail.com [101.109.237.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57


October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31