TTL Thonglor
     Translation & Visa

 
      

 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติทองหล่อ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า                                                                                                              Tel : 02-153-2630
(TTL Thonglor Translation & Visa)                                                                                                                                        Fax : 02-153-2630
Tax ID No. 2-7820-9872-5                                                                                                                                                  Hot line : 087-936-0355 ,089-936-0720

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นญี่ปุ่น

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นญี่ปุ่น
อ้างอิง อ่าน 165 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

pattarasiri

วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย

  1. อันเนื่องมาจากการประชุมผู้นำระดับสูงเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคือ Mr. Yoshihiko Noda กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนั้น ได้มีการกล่าวถึงการออกวีซ่าแบบ Multiple เพื่อการพำนักระยะสั้นให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยในการประชุมดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศ
  2. ในการออกวีซ่าแบบ Multiple นั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่าจะมีจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป
 
pattarasiri thonglor14@gmail.com [101.109.237.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57


October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31