TTL Thonglor
     Translation & Visa

 
      

 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติทองหล่อ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า                                                                                                              Tel : 02-153-2630
(TTL Thonglor Translation & Visa)                                                                                                                                        Fax : 02-153-2630
Tax ID No. 2-7820-9872-5                                                                                                                                                  Hot line : 087-936-0355 ,089-936-0720

ข่าวสารและประกาศที่สำคัญ

ข่าวสารและประกาศที่สำคัญ
อ้างอิง อ่าน 133 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

สา
  12/10/2555: นับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ผู้สมัครสัญชาติไทยและถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีความประสงค์ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าอินเดีย กรุงเทพ
จะต้องทำการยื่นเอกสารสมัครวีซ่าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน (นับเฉพาะวันทำการ)

ผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
ที่มีความประสงค์ยื่นขอวีซ่าทุกประเภท
จะต้องทำการสมัครวีซ่าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 8 วัน
(นับเฉพาะวันทำการ)

ผู้สมัครและตัวแทนยื่นขอวีซ่าทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด
 
สา [101.109.237.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57


October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31